Devireg™ 850Devireg™ 850 snøsmelterautomatikk er den optimale løsningen for å holde arealer og takanlegg snø- og isfrie.

Snøsmelterautomatikken får informasjon om både bakketemperatur og fukt/snø fra de intelligente bakkefølerne og/eller takfølere, og sikrer dermed snøfrie arealer til lave driftskostnader

Det er mulig å dele arealer i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten sparer man energi når den sørlige siden blir fri for is og snø raskere enn den nordlige pga. solvarmen.

Det er også mulig å prioritere mellom soner slik at en sone gjøres is- og snøfri før fokus settes på neste sone.

Med Devireg™ 850 kan man styre 2 soner med bakkefølere, 2 soner med takfølere, eller to soner med både bakke- og takfølere.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.Devireg™ 850

Tekniske dataVarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 850

140F1085 Devireg™ 850 54 026 51Master 230V ~ 15A IP 20


Dokumentasjon

Dataark
 
DEVireg 850
DEVIreg™ 850.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDJWW130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM430_08095394.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VICKM430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 21/01 2013
 
Devireg 850 Sensor
Devireg™ 850 Føler.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VICKT130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 13/08 2008
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018