Devireg™ 535Devireg™ 535 leveres med 3 forhåndsprogrammerte ENØK-programmer som dekker de fleste behovene for styring og regulering av varmen.

Termostaten kan anvendes med gulvføler, romføler eller som en kombinasjonstermostat. Den er derfor like velegnet til å styre varmen i hele boligen som i enkelte rom. Termostaten kan anvendes under alle typer gulvbelegg.

Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


Devireg™ 535

Tekniske dataVarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 54 026 65With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentasjon

Brukerveiledning
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA230.pdf (10,1 Mb), Litteraturnummer: VUFRA230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/08 2012
 


Dataark
 
FDV Produktblad Ledningsføler
Ledningsføler.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDDSA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI430.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VICKI430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/08 2012
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Produktark
 
Devireg 535
Devireg™ 535 produktblad.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VLCKF130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 13/08 2008